Solacyl® 1000 mg/g

prášek pro přípravu perorálního roztoku pro telata a prasata

prase skot

Velikost balení

1 kg

Složení

1 gram obsahuje:
Léčivá látka: Natrii salicylas 1000 mg

INDIKACE

Telata: podpůrná léčba horečnatých stavů u akutních onemocnění dýchacích cest, v případě potřeby též v kombinaci s příslušnou (např. protiinfekční) léčbou.
Prasata: K léčbě zánětů v kombinaci se souběžnou antibiotickou léčbou.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat v případě závažné hypoproteinémie, onemocnění jater a ledvin. Nepodávat v případě gastrointestinálních ulcerací a chronických gastrointestinálních poruch. Nepodávat v případě narušené funkce hematopoetického systému, koagulopatie, hemoragický diatéze. Nepoužívejte salicylan sodný u novorozených telat nebo u telat mladších než 2 týdny. Nepoužívejte u selat mladších než 4 týdny. Nepoužívejte u zvířat v případě známé přecitlivělosti na salicylan sodný.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může dojít k gastrointestinálnímu podrážení zejména u zvířat s již dříve existujícím gastrointestinálním onemocněním. Takové podráždění se může klinicky projevovat tvorbou černého trusu z důvodu krvácení v gastrointestinálním traktu. Náhodně se může objevit inhibice normálního srážení krve. Tento účinek bude reverzibilní a vymizí přibližně do 7 dnů.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Telata: 40 mg salicylátu sodného na kg živé hmotnosti jednou denně po dobu 1 až 3 dnů.
Podávání: perorálně v pitné vodě či mléce (náhražka).
Prasata: 35 mg salicylátu sodného na kg živé hmotnosti jednou denně po dobu 3 až 5 dnů.
Podávání: perorálně v pitné vodě.

Pro výpočet koncentrace přípravku v pitné vodě či mléce lze použít následující vzorec:

.... mg [Solacyl] /kg živé hmotnosti/den x Průměrná živá hmotnost (kg) zvířat, která se mají léčit = .... mg [Solacyl] na 1 litr pitné vody/mléka 
Průměrná denní spotřeba vody/mléka (l) na zvíře

Případně lze přípravekl rovněž podávat v pitné vodě jako pulzní medikaci. Polovina vypočítaného celkového denního množství prášku se smíchá s 5 - 10 litry čisté vody a míchá tak dlouho, až se důkladně rozpustí. Tento roztok se pak za stálého míchání přidá do takového množství pitné vody, které bude spotřebováno přibližně za 3-4 hodiny. Podává se dvakrát denně.
Maximální rozpustnost přípravku ve vodě je přibližně 100 g/litr.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučuje se k podávání vypočítaného množství salicylátu sodného využívat vhodně nakalibrované zařízení na vážení. Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky. Přípravek lze podávat jako pulzní medikaci (3 až 4 hodiny) dvakrát denně tak, že pokud se má používat v kombinaci s jinými medikacemi, má být podáván samostatně.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:
Prasata: Bez ochranných lhůt.
Telata: Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku po EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.
Po prvním otevření uchovávejte vak těsně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Doba použitelnosti po rekonstituci v pitné vodě podle návodu: 24 hodin.
Doba použitelnosti po rekonstituci v mléce (náhražce) podle návodu: 6 hodin.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (133.60kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213