Revozyn RTU® 400 mg/ml

injekční suspenze pro skot

skot

Velikost balení

50 ml

Složení

1 ml suspenze obsahuje:
Léčivá látka: Penethacillini hydroiodidum 400 mg (odpovídá 308,8 mg penethacillinum)

INDIKACE

Léčba klinických a subklinických mastitid u laktujících dojnic vyvolaných stafylokoky a streptokoky citlivými k penicilinu.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat intravenózně.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Projevy nežádoucích účinků mohou zahrnovat širokou škálu příznaků od mírných kožních reakcí jako je kopřivka a dermatitida až k závažným reakcím, jako je anafylaktický šok (velmi vzácný, méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat), který může být velmi vzácně smrtelný. Navíc se může vyskytnout senzibilizace k penicilinům.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím dobře protřepejte Pouze pro intramuskulární podání, přednostně do svaloviny krku. Podávejte střídavě na levou a pravou stranu.

10–15 mg penethacilinu hydrojodidu na kg živé hmotnosti za den, jednou denně po 3 po sobě následující dny, což odpovídá 2,5–3,75 ml přípravku na 100 kg živé hmotnosti za den, jednou denně po 3 po sobě následující dny.

Pro zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost, aby se zabránilo poddávkování.

Ochranné lhůty

Mléko: 4 dny
Maso: 10 dnů

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte ve svislé poloze.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (SPC) (137.48kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213