Metaxol® 20/100 mg/ml

roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

prase slepice

Indikace

Prasata ve výkrmu: Léčba a metafylaxe: Průjem po odstavu způsobený beta-hemolytickými K88 pozitivními, K99 pozitivními nebo 987P kmeny Escherichia coli citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol. Sekundární bakteriální infekce způsobené Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. a Haemophilus parasuis citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol.
Brojleři: Léčba a metafylaxe: Kolibacilóza způsobená Escherichia coli citlivou na trimethoprim a sulfamethoxazol. Koryza způsobená Avibacterium paragallinarum citlivým na trimethoprim a sulfamethoxazol.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

POPIS PRODUKTU

Link: https://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7803e2df9

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že Metaxol® 20/100 mg/ml je veterinární léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, nelze jej dodávat soukromým osobám. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

DOSTUPNÁ VELIKOST BALENÍ

1 l láhev, 5 l kanystr. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213