Metaxol® 20/100 mg/ml

roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

prase slepice

Velikost balení

1 l, 5 l

Složení

1 ml roztoku obsahuje:
Léčivé látky: Trimethoprimum 20 mg, Sulfamethoxazolum 100 mg

Indikace

Prasata ve výkrmu: Léčba a metafylaxe: Průjem po odstavu způsobený beta-hemolytickými K88 pozitivními, K99 pozitivními nebo 987P kmeny Escherichia coli citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol.
Sekundární bakteriální infekce způsobené Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp. a Haemophilus parasuis citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol.
Brojleři: Léčba a metafylaxe: Kolibacilóza způsobená Escherichia coli citlivou na trimethoprim a sulfamethoxazol.
Koryza způsobená Avibacterium paragallinarum citlivým na trimethoprim a sulfamethoxazol.

Před použitím přípravku je nutné zjistit přítomnost onemocnění ve stádě/hejnu.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat trpících závažným onemocněním jater nebo ledvin, oligurií či anurií. Nepoužívat u zvířat s poruchou krvetvorby. Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na sulfonamidy nebo trimethoprim nebo na některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Občas může u brojlerů dojít ke sníženému příjmu vody. Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat).

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Cesta podání: perorální podání v pitné vodě.
Přípravek lze přidat přímo do pitné vody a tak připravit léčebný roztok ve vypočtené koncentraci, ale lze jej použít i jako koncentrovaný zásobní roztok přidáním 200 ml veterinárního léčivého přípravku na litr vody a jeho dalším ředěním.

Prasata ve výkrmu: 5 mg trimethoprimu a 25 mg sulfamethoxazolu na 1 kg živé hmotnosti denně během 4–7 dnů. To odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na 4,0 kg živé hmotnosti denně. Na základě doporučené dávky, denní spotřeby vody, počtu a hmotnosti léčených prasat lze vypočítat přesnou denní dávku veterinárního léčivého přípravku podle následujícího vzorce:

průměrná živá hmotnost (kg) prasat, která mají být léčena = xx ml veterinárního léčivého přípravku na litr pitné vody
průměrná denní spotřeba vody (litry) na prase x 4,0

Brojleři: 7,5 mg trimethoprimu a 37,5 mg sulfamethoxazolu na 1 kg živé hmotnosti denně po 3 dny. To odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na 2,67 kg živé hmotnosti denně. Na základě doporučené dávky, denní spotřeby vody, počtu a hmotnosti léčených ptáků lze vypočítat přesnou denní dávku veterinárního léčivého přípravku podle  následujícího vzorce:

průměrná živá hmotnost (kg) brojlerů, kteří mají být léčeni = xx ml veterinárního léčivého přípravku na litr pitné vody
průměrná denní spotřeba vody (litry) na brojlera x 2,67

Pro zajištění správného dávkování je třeba určit živou hmotnost co nejpřesněji. Denní množství, které se má přidat do pitné vody musí být takové, aby se celá medikace spotřebovala během 24 hodin. Medikovanou pitnou vodu a zásobní roztoky je zapotřebí připravovat čerstvé každých 24 hodin. Během léčebného období by zvířata neměla mít přístup k jiným vodním zdrojům než k medikované vodě. Nicméně, je zapotřebí, aby bylo zajištěno, že zvířata budou mít k dispozici vždy dostatek vody. Po ukončení období medikace je nutno vyčistit soustavu přívodu vody vhodným způsobem, aby se zabránilo příjmu subterapeutických množství léčivé látky. Živou hmotnost a spotřebu vody je nutné stanovit co nejpřesněji, aby bylo zajištěno podání správné dávky. Množství vypité vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu zvířat. Pro dosažení správného dávkování se musí koncentrace veterinárního léčivého přípravku upravit odpovídajícím způsobem. 

Ochranné lhůty

Prasata: Maso: 8 dnů
Kur domácí: Maso: 5 dnů
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.
Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 12 měsíců.
Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (148.43kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213